REKA 5% Cashback Promotion

Terms and Conditions

 1. Promotion is valid from 1 October 2021 to 31 December 2021.
 2. Receive 5% cashback voucher (capped at RM250) with no minimum spend required via Touch ‘n Go eWallet on REKA app. The 5% cashback voucher will automatically be saved under “My Rewards” section.
 3. The 5% cashback voucher earned will automatically be utilized in the next transaction with no minimum spend using Touch ‘n Go eWallet on REKA app.
 4. The cashback amount will be credited into user’s Touch ‘n Go eWallet immediately upon successful transaction.
 5. Validity of the cashback voucher is 30 days from the point of voucher received. Any unused voucher thereafter will expire.
 6. A user can earn a maximum of ONE (1) 5% cashback voucher only throughout the promotion period.
 7. Only one (1) cashback voucher can be used per transaction. This cashback voucher may not be used in conjunction with other campaigns and/or promotions by TNGD.
 8. TNG Digital shall be entitled to withhold any benefit under the services rendered, with prior notice to the users if the users are found to have been in breached of any TNG Digital’s Users Terms and Conditions at https://cdn-web.tngdigital.com.my/pdf/User_TC_v30.pdf.
 9. This Terms and Conditions shall be further subject to the General Campaign Terms and Conditions which can be found herePromosi Pulangan Tunai 5% REKA

Terma dan Syarat

 1. Tempoh promosi bermula pada 1 Oktober 2021 sehingga 31 Disember 2021.
 2. Terima baucar pulangan tunai 5% (terhad pada RM250) tanpa perbelanjaan minimum melalui Touch ‘n Go eWallet pada aplikasi REKA. Baucar pulangan tunai 5% akan disimpan secara automatik di bawah bahagian "My Rewards".
 3. Baucar pulangan tunai 5% yang diperolehi akan digunakan secara automatik dalam transaksi seterusnya tanpa perbelanjaan minimum menggunakan Touch ‘n Go eWallet pada aplikasi REKA.
 4. Pulangan tunai akan dikreditkan ke akaun Touch ‘n Go eWallet pengguna selepas transaksi berjaya dilakukan.
 5. Baucar Pulangan Tunai 5% mempunyai tempoh sah selama 30 hari dari tarikh penebusan baucar tersebut. Sebarang baucar yang tidak digunakan selepas itu akan luput. 
 6. Setiap pengguna berhak mendapat SATU (1) baucar pulangan tunai 5% sahaja sepanjang tempoh promosi.
 7. Hanya satu (1) baucar pulangan tunai dapat digunakan untuk setiap transaksi. Baucar cashback ini tidak boleh digunakan bersama dengan kempen dan / atau promosi lain oleh TNGD
 8. TNG Digital berhak untuk menahan apa-apa faedah bagi perkhidmatan yang diberikan dengan notis kepada pengguna sekiranya pengguna didapati melanggar Terma dan Syarat Pengguna TNG Digital https://cdn-web.tngdigital.com.my/pdf/User_TC_v30.pdf  
 9. Terma dan Syarat ini tertakluk kepada Terma dan Syarat Kempen Am yang boleh didapati di sini